Avocado Toast

Avocado Toast

$12.00

Two sourdough slices, avocado, alfalfa sprouts, chili garlic olive oil, Yellow Star Thistle Honey, pepitas.Vegan

Categories: ,